Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2012

causeiloveyou
Zły on...
Bardzo zły.....
Kręcić, wkręcić, uwodzić i nęcić
Kręcić, wkręcić uwodzić i nęcić
Robić, uprawiać, wciąż się zabawiać
Gryźć, całować, na górze dominować
Obłapiać, testować, wszystko zdejmować
Wzniecać, zapinać, gasić, przeklinać
Ujeżdżać, poskramiać, w przerwach coś nucić
Wyjść do sklepu i już nigdy nie wrócić
— Łozo, zły on
Reposted byedyypEvowekerosine

October 27 2012

causeiloveyou
Don't hate me because I'm beautiful. Hate me because I'm a bitch 
— ...
Reposted byjemkartofle jemkartofle

September 25 2012

causeiloveyou
Reposted by3u3a 3u3a

September 18 2012

causeiloveyou
Przekleństwo na "S"?
Samotność
Reposted byblablablablaDysharmoniamarghot

September 16 2012

causeiloveyou
Może kiedyś zrozumiesz, że mój chłód jest najgłośniejszym wołaniem o Twoje ciepło...
— zrozum, no
Reposted frommeldisse meldisse
causeiloveyou
O tym, że się jest szczęśli­wym, wie się do­piero po­tem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. 
— Stanisław Lem
Reposted byalldlymotyla-nogaxsylwiawiktoriaa
causeiloveyou
Reposted bylissaqueenmalawxsylwiawiktoriaaAgamemnon94watersurface
causeiloveyou
6401 b7b8
Reposted fromcardini cardini

September 15 2012

causeiloveyou
8044 ff8d
Reposted fromperseweracje perseweracje
causeiloveyou
Jeśli ktoś mi kiedyś powie, że zrobiłam błąd, będę wiedziała, że chodziło o Ciebie.
Reposted byanna-klaramyempty
causeiloveyou
3521 b162
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA
causeiloveyou

Gdybym miała pić za każdy mój błąd, uwierz mi - nie trzeźwiałabym

Reposted frombomdia bomdia viarampaparam rampaparam
causeiloveyou
  Od przyjaciół Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę
— Kardynał Richelieu

August 24 2012

causeiloveyou
6888 96a7
Reposted byyaqiMaggieMaymendziszna

August 20 2012

causeiloveyou

August 06 2012

causeiloveyou
2925 8898
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA

August 05 2012

causeiloveyou
8300 5126
Reposted byhipster-mcdouchebagszaaatan
causeiloveyou
Styczeń, luty, maj
Już wiem, że nigdy nie będziesz mój.
— Hey - Z rejestru strasznych snów
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viawieszjakjest wieszjakjest
causeiloveyou
8385 eddf
causeiloveyou

“I nieważne, że oddałabym tyle, żeby Cię dotknąć.Na końcu i na początku jest samotność...”

Reposted byequililehhsuckslifespontaneousBetterDaysamericanoCarlotaMartakfuckwithhatersmotyla-nogaatemestarryeyedpowidloEvowememsNarniaaapoetabezdomny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl